• Home
  • Publikasi
  • JARINGAN KEILMUAN HADIS DAN KARYA-KARYA HADIS DI NUSANTARA

Penelitian

JARINGAN KEILMUAN HADIS DAN KARYA-KARYA HADIS DI NUSANTARA

Tanggal Publikasi: 25 Jan 2023

Abstrak

Perkembangan keilmuan Islam di Nusantara tidak lepas dari perkembangan hubungan antara muslim Nusantara dengan Haramain sebagai salah satu pusat ilmu dan pendidikan Islam. Abad 17 merupakan masa yang menjadi titik tolak bagi perkembangan sosio-intelektual muslim Nusantara. Pada abad tersebut mula terhasil karya-karya ilmiah karangan Ilmuan Nusantara dalam pelbagai bidang keilmuan termasuk dalam bidang hadis. Artikel ini cuba memaparkan perkembangan pengajian hadis serta peranan institusi pendidikan di Haramain yang telah berjaya melahirkan ramai ilmuan Islam Nusantara. Selain itu, artikel ini ingin menggali khazanah keilmuan para ilmuan Nusantara silam khususnya dalam bidang hadis serta jaringan keilmuan di kalangan ulama Nusantara. Kajian mendapati bahawa penerbitan karya hadis di Nusantara ditandai dengan lahirnya kitab Sharh al-Latif cala Arbac in Hadith karangan Syeikh Abd al-Racuf al-Fansuri. Selepas itu banyak karya-karya hadis yang dihasilkan oleh para ilmuan Nusantara sehinggalah kitab Misbah al-Zalam Sharh Bulugh al-Maram yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Muhajirin Amsar. Selain itu, artikel ini juga membuktikan adanya ketersambungan sanad keilmuan antara para Ulama Nusantara dalam kalangan mereka sehingga membentuk satu jaringan keilmuan.

Keyword

Jaringan keilmuan, Karya Hadis, Ulama Nusantara, Al-Raniri, AlSinkili, Al-Tarmasi, Al-Fadani, Muhajirin.