• Home
  • Publikasi
  • Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan oleh Achmad Firdaus

Penelitian

Maslahah Performa (MaP): Sistem Kinerja untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan oleh Achmad Firdaus

book

  • ISBN: 978-602-280-231-0
  • eISBN: 978-623-209-410-9
  • ISSN: -

Tanggal Publikasi: 1 Mar 2014

Abstrak

Tarekat atau t} ariqah adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh kaum sufi untuk
mendekatkan dirinya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Tarekat berbentuk ritual ibadah, doa
dan dzikir yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Hubungan antara guru
tarekat dan murid demikian erat dan kental, sehingga melahirkan rasa kekeluargaan di
antara mereka. Puncak dari tarekat adalah dekatnya jarak antara seorang hamba dengan
Yang Maha Pencipta.

Keyword

Tarekat,tariqah

Sitasi

-

Link Publikasi
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IoSYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Maslahah+Performa+(MaP):+Sistem+Kinerja+untuk+Mewujudkan+Organisasi+Berkemaslahatan/oleh+Achmad+Firdaus&ots=Td76-_ekRd&sig=dlhKaJcbQEmT7YdOGVj0heJfJ7w&redir_esc=y#v=onepage&q=Maslahah%20Performa%20(MaP)%3A%20Sistem%20Kinerja%20untuk%20Mewujudkan%20Organisasi%20Berkemaslahatan%2Foleh%20Achmad%20Firdaus&f=false