• Home
  • Publikasi
  • PERANAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MUSLIM DI JAKARTA SELATAN

Penelitian

PERANAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MUSLIM DI JAKARTA SELATAN

penelitian

  • ISBN: -
  • eISBN: -
  • ISSN: -

Tanggal Publikasi: 4 Des 2018

Abstrak

Wakaf  produktif  adalah  pengembangan  dari  wakaf  yang  telah  sedia  ada.  Selain  wakaf  produktif  bertujuan  untuk  mengurangkan  keprihatinan  yang  dihadapi  oleh  golongan  fakir  dan  miskin,  wakafproduktif juga mempunyai objektif meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf produktifmempunyai  peranan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Jakarta  Selatan  khususnya  taraf  pendidikan,  kesihatan  dan  taraf  ekonomi.  Sumbangan  yang  diberikan  sama  ada  dalam  bentuk  uang  tunai  bagi  keperluan  sekolah  dan  berobat  maupun  dalam  bentuk  kemudahan  belajar  secara  percuma  di  Lembaga  Pengembangan  Insani  (LPI)  dan  kemudahan  berobat  secara  percuma  di  Layanan  Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Keyword

Wakaf, Dompet Dhuafa, Bantuan Tunai, Tanah Wakaf dan pengobatan

Sitasi

-

Link Publikasi
https://adoc.pub/peranan-wakaf-produktif-dalam-meningkatkan-taraf-hidup-masya.html